Určení základní sazby zahraničního stravného

Jednou z cestovních náhrad, které zaměstnanci příslušejí při pracovní cestě, je stravné, v případě zahraniční pracovní cesty (mimo území České republiky) zahraniční stravné. Jak známo, koncem každého kalendářního roku se ve Sbírce zákonů objeví vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví výše základních sazeb zahraničního stravného pro následující kalendářní rok a pro jednotlivé státy.

Ve sféře, kde jsou zaměstnanci odměňováni platem, to nepřichází v úvahu, ale v tzv. podnikatelské sféře je v ustanovení § 170 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, připuštěno, aby zaměstnavatel za určitých podmínek poskytoval zaměstnanci zahraniční stravné i v nižší částce, než kterou stanoví zmíněný právní předpis. Souvislostmi právě s takovou možností zaměstnavatele se nedávno zabýval Nejvyšší soud, a to ve svém rozsudku ze dne 19. 5. 2020, sp. zn. 21 Cdo…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků