Personální organizace a její rozvoj

Tvorba personální organizace a její další rozvoj patří k základním úkolům řízení lidských zdrojů, podmiňujícím jejich efektivní využívání. Její ústřední částí je rozhodování o náplni jednotlivých pracovních míst a o tom, jak budou tato místa v organizaci dále seskupena, tedy začleněna do širších jednotek. Článek se zabývá strukturováním pracovních míst, tj. vymezováním jejich účelné pracovní náplně, jejich seskupováním do organizačních jednotek i dynamikou a změnami personální organizace.

Základním prvkem personální organizace jsou pracovní místa definovaná jejich náplní, tj. především jejich cíli, povinnostmi a pravomocemi, požadavky kladenými na osoby, které je budou zastávat, a jejich vzájemnými horizontálními i vertikálními vztahy.

Strukturování a seskupování pracovních míst

Rozhodování o náplni pracovních míst – jejich úkolech a činnostech – označujeme jako jejich strukturování. Z pohledu firemní produktivity, výše nákladů i hladkého fungování organizace je toto rozhodování…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků

Prozkoumejte téma