Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání

V legislativním procesu se v současnosti nachází návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento návrh právního předpisu mimo jiné zasahuje do zákoníku práce. Jakkoliv momentálně navržená novela, u které je plánována účinnost od 1. 1. 2024, je teprve projednávána Vládou ČR a její osud a konkrétní podobu zatím nelze s určitostí předjímat, vzbudila značnou pozornost v meziresortním připomínkovém řízení zejména u zaměstnavatelských subjektů. Smyslem tohoto článku je představení a shrnutí předmětné problematiky, která spočívá právě v ukotvení nových pravidel pro dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání v zákoníku práce.

Důvody změny právní úpravy

Problematika dočasnosti přidělování zaměstnanců při agenturním zaměstnávání je dlouhodobě v ČR diskutována.1) Teprve nyní bylo přistoupeno k návrhu legislativních změn, které vede snaha o posílení postavení agenturních zaměstnanců a harmonizace národního práva ČR s unijním právem představovaným zejména Směrnicí a judikaturou SD EU. Nad touto problematikou jsme se zamýšleli v minulém článku2). Najít však vyvážený kompromis mezi legitimními zájmy agenturních zaměstnanců a…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků