Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"

Nová úprava dovolené účinná od 1. 1. 2021 přinesla i změny ve výpočtu a v čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou zaměstnankyně. Původní právní úprava účinná do 31. 12. 2020 se této situaci věnovala na dvou místech: i) krácení dovolené a ii) čerpání dovolené. Rodičovská dovolená byla jednou z překážek v práci, která se pro účely dovolené neposuzovala jako výkon práce. Když však zaměstnankyně požádala o čerpání dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na její mateřskou dovolenou, zaměstnavatel musel zaměstnankyni vyhovět a umožnit jí dovolenou čerpat. Takto vyčerpaná dovolená již ovšem nemohla být následně kvůli čerpání rodičovské dovolené krácena. To v praxi vedlo k tomu, že většina zaměstnankyň svou dovolenou v tuto dobu skutečně čerpala.

Poznámka:

Zpravidla zcela stejně se chovala a bude chovat i dovolená zaměstnance-otce, který by čerpal rodičovskou dovolenou po dobu, po kterou by byla zaměstnankyně-matka oprávněna čerpat svou mateřskou dovolenou. Zaměstnanec-otec totiž nikdy formálně nečerpá mateřskou dovolenou – ta kvůli svému názvu „mateřská“ přísluší jen matkám. Zaměstnanec-otec proto vždy čerpá jen rodičovskou dovolenou, a to již od okamžiku narození dítěte. Po prvních 22 týdnů (při vícečetném otcovství 31 týdnů) své…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků

Prozkoumejte téma

Související otázky