Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené

Plné znění otázky

Zaměstnankyně čerpala v roce 2016 od 1. 1. do 17. 6.( pátek) rodičovskou dovolenou na své první dítě. Dne 20. 6. 16 (pondělí) nastoupila na peněžitou pomoc v mateřství se svým druhým dítětem. Tato trvala až do 1. 1. 2017. Dne 2. 1. 2017 požádala o čerpání dovolené za rok 2016 Je nutno nárok na dovolenou za kalendářní rok (20 dnů) krátit o 2/12 z titulu rodičovské dovolené?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Převádění nevyčerpané dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Čerpání dovolené
Výměra dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Sociální zabezpečení studentů
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Jak správně zkrátit dovolenou
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Žena na další mateřské dovolené
Nárok na řádnou dovolenou
Krácení dovolené a ošetřovné
Ošetřovné
Krácení dovolené
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
Rodičovská dovolená a neplacené volno poskytnuté do začátku školního roku
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Dovolená

Související předpisy

§ 223 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce