Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti

Plné znění otázky

Lze v roce 2021 krátit dovolenou z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti? Pokud ano, o kolik hodin lze nárok na dovolenou zkrátit? Pracovní neschopnosti trvala v období 1. 1. - 1. 6. 2021. Zaměstnankyně pracuje 5 dní v týdnu, délka pracovní směny je 7,5 hodiny, zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená za kalendářní rok
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění

Související otázky a odpovědi

Zákonné pojištění jednatele
Náhrada mzdy v době vládních nařízeních
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Krácení dovolené
Nárok na řádnou dovolenou
Krácení dovolené a ošetřovné
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Žena na další mateřské dovolené
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Ošetřovné
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Náhrada mzdy během DPN
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Starobní důchodce a nemocenská
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné

Související předpisy

§ 212 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce