Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou

Plné znění otázky

Máme zaměstnance, který má pracovní poměr na dobu určitou - do 31. 10. 2023 a nebude se mu prodlužovat. Od 24. 4. 2023 nastoupil do pracovní neschopnosti. Počítáme, že do zaměstnání už nenastoupí. O kolik hodin mu bude krácená dovolená z důvodu dlouhodobé nemoci? Máme 200 hodin na rok, zaměstnanci byla vypočtena dovolená na 166 hodin. O kolik mu bude dovolená krácená a kolik hodin mu budeme proplácet? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená za kalendářní rok
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Jak správně zkrátit dovolenou
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění

Související otázky a odpovědi

Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Srážka na žádost zaměstnance z nezabavitelného minima
Zaměstnávání mladistvých - pracovní cesta
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Krácení dovolené
Nárok na řádnou dovolenou
Krácení dovolené a ošetřovné
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Žena na další mateřské dovolené
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Ošetřovné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Neomluvená absence a krácení dovolené
Nárok na dovolenou při zkrácení úvazku
Nárok na poměrnou část dovolené
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění

Související předpisy

§ 216 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce