Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky

Plné znění otázky

Zaměstnankyně bude po ukončení MD dne 12. 3. 2017, čerpat dle § 217 odst. 5 zákoníku práce řádnou dovolenou roku 2017, v délce 5 týdnů. K čerpání této dovolené nastoupí od 13. 3. 17. V období od 13. 3. do 31. 3. takto vyčerpá 15 dnů, zbývajících 10 dnů bude čerpat od 1. 4. 2017. Na den 14. 4. a 17. 4. připadne státní svátek. Bude tato dovolená trvat tedy od 1. 4. do 18. 4. včetně, aby došlo k vyčerpání 10 zbývajících dnů? Budou dny státních svátků (14. a 17. dubna) proplaceny i u této zaměstnankyně jako odpracované? Naši zaměstnanci mají měsíční mzdu, která se v případě, že svátky připadnou na jinak běžné pracovní dny za dny těchto svátků nekrátí a zaměstnanci obdrží měsíční mzdu v plné výši. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Výměra dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená versus překážky v práci
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Nová právní úprava dovolené
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Nárok na dovolenou
Co přináší novela zákoníku práce
Jak správně zkrátit dovolenou
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Neplacené volno ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Žena na další mateřské dovolené
Nárok na řádnou dovolenou
Krácení dovolené a ošetřovné
Ošetřovné
Krácení dovolené
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Čerpání dovolené
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Výklad ustanovení zákoníku práce k písemné žádosti zaměstnance o převedení dovolené do dalšího roku
Mateřská dovolená 2. dítě

Související předpisy

§ 115. 3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce