Žena na další mateřské dovolené

Plné znění otázky

Zaměstnankyni má sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou. V říjnu roku 2019 se jí narodilo dítě. Čerpala na něj mateřskou dovolenou, posléze rodičovskou dovolenou, kterou stále čerpá. V záři 2021 jí vznikne opět nárok na mateřskou dovolenou, neboť bude mít 2. dítě.

1) Bude jí prvních 14 dnů nové mateřské dovolené hradit zaměstnavatel nebo sociálka?

2) Vznikne jí za rok 2021 nárok na dovolenou?

3) V případě, že ano, může jí dát zaměstnavatel v období čerpání dovolené výpověď?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související články

Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Placené volno na tábor
Stravenkový paušál - prokurista
Doplatek mimořádného příspěvku - izolačky
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Nárok na řádnou dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Ošetřovné
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Krácení dovolené a ošetřovné
Krácení dovolené
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Rodičovská dovolená a neplacené volno poskytnuté do začátku školního roku
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Práce na dohodu o provedení práce v době mateřské dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce