Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)

Agenturní zaměstnávání je institutem upraveným nejenom zákonem o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o zaměstnanosti“), tedy normou práva veřejného, ale také zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákoník práce“), tedy normou práva soukromého. Máme-li v úmyslu se věnovat agenturnímu zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele), bude zapotřebí se zaměřit nejenom na obě citované právní normy, ale také na související právní předpisy.

Zúčastněné subjekty

Subjekty zúčastněnými na agenturním zaměstnávání jsou agentura práce, zaměstnanec agentury práce a zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec agentury práce k výkonu práce dočasně přidělován (tzv. uživatel).

Agenturou práce je třeba rozumět právnickou nebo fyzickou osobu, které bylo generálním ředitelstvím Úřadu práce uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání. Toto povolení se vydává k žádosti dané právnické nebo fyzické osoby; náležitosti žádosti, jakož i okruh jejích…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků