Odměna jednatele

Plné znění otázky

Jednatel firmy podle smlouvy dostane odměnu za výkon své činnosti, a to jednorázově v měsíci prosinci za celý kalendářní rok ve výši 50 000 Kč. Co vše je třeba udělat? Kdy a jak ho přihlásit k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a jaké srážky z tohoto příjmu provést?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu

Související články

Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Odměna z dohody o provedení práce
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Za stejnou práci stejná odměna
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Odměňování zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Odměna v době mateřské dovolené
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Odměna k životnímu jubileu
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Odvody z odměny k pracovnímu výročí
Příležitostné zaměstnání
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Peněžitá pomoc zaměstnankyni při úmrtí manžela
Sociální výpomoc zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance
Penzijní připojištění příspěvek od zaměstnavatele
Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 39b zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 2430 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník
§ 59 zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)