Ing. Jitka Žaloudková

 • Článek
Vedení mzdové agendy v souvislosti s GDPR Generální finanční ředitelství vydalo sdělení pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, kterým blíže specifikuje aplikaci Nařízení Evropského parlamentu...
Vydáno: 24. 08. 2018
 • Článek
Aktuální znění novely zákona o daních z příjmů Připomínkové řízení a poslední jednání vlády přineslo zásadní změny v návrhu novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále...
Vydáno: 22. 06. 2018
 • Článek
Bilaterální smlouva mezi Českou republikou a Mongolskem V současné době probíhá jednání mezi vládou České republiky a mongolskou vládou o konkrétních ujednáních dohody o sociálním zabezpečení, informovala o tom...
Vydáno: 25. 05. 2018
 • Článek
Novela daňového řádu Dne 21. března 2018 poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“). Novelou zákonodárci implementují do daňového řádu evropskou směrnici...
Vydáno: 20. 04. 2018
 • Článek
Plánovaná novela zákona o daních z příjmů Ministerstvo financí ČR začátkem února dalo do vnitřního připomínkovacího řízení návrh novely zákona o daních z příjmů. Jednou z hlavních změn, kterou...
Vydáno: 23. 03. 2018
 • Článek
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 Poplatníci, kteří jsou povinni dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), podat přiznání k...
Vydáno: 23. 02. 2018
 • Článek
Změna sazeb pro cestovní náhrady Od 1. ledna 2018 se řídí výše zahraničního stravného, která náleží zaměstnancům za zahraniční pracovní cesty, vyhláškou č. 401/2017 Sb. ze dne 23. listopadu...
Vydáno: 26. 01. 2018
 • Článek
Daňové aktuality pro rok 2018 Každoroční změnou, a to s účinností od ledna nového roku, je změna výše minimální mzdy. Pro rok 2018 vláda schválila částku minimální mzdy 12...
Vydáno: 19. 12. 2017
 • Článek
Zdanění subjektů poskytujících ubytování přes Airbnb Dne 11. 10. 2017 Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) zveřejnilo Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a dalších), která...
Vydáno: 24. 11. 2017
 • Článek
Účtenková loterie Ministerstvo financí dne 1. října 2017 spustilo účtenkovou loterii neboli „Účtenkovku“. Lidé starší 18 let mohou prostřednictvím webového formuláře nebo mobilní aplikace zaregistrovat účtenky obdržené při platbách...
Vydáno: 20. 10. 2017
 • Článek
Zvýšení minimální mzdy Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí na zvýšení minimální mzdy o 1 200 Kč. Počínaje 1. lednem 2018 bude minimální měsíční mzda ve výši...
Vydáno: 22. 09. 2017
 • Článek
Zmírnění sankcí za nedodržení povinnosti elektronického podání Finanční správa dne 1. 8. 2017 zveřejnila aktualizovaný seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak...
Vydáno: 25. 08. 2017
 • Článek
Zrušení nejnižších tarifních stupňů přinese zvýšení platů Vláda dne 31. 5. 2017 schválila nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných...
Vydáno: 23. 06. 2017
 • Článek
Novela zákona o daních z příjmů Začátkem dubna opětovně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, a to v původním znění,...
Vydáno: 26. 05. 2017
 • Článek
Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní Ve Sbírce zákonů byl dne 30. března 2017 vyhlášen zákon č. 92/2017 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, který nabývá účinnosti...
Vydáno: 21. 04. 2017
 • Článek
Souvislosti s druhou vlnou EET V souvislosti s tzv. druhou vlnou zavádění Elektronické evidence tržeb, která nastala dnem 1. 3. 2017 pro velkoobchodníky a maloobchodníky, je dobré připomenout slevu...
Vydáno: 21. 03. 2017