Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka

Plné znění otázky

Jak postupovat, jestliže poplatník podepsal a uplatňoval u dvou zaměstnavatelů slevu na poplatníka? Mimo tyto zaměstnavatele má 2 DOPP, kde mu byla provedena srážková daň. Poplatník by si chtěl podat daňové přiznání, jelikož má možnost uplatnit si odčitatelnou položku - penzijní připojištění. Lze udělat v tomto případě DP a bude to mít nějaké dopady - sankce ze strany FÚ pro poplatníka nebo pro firmy, u kterých podepsal prohlášení? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Daňové aktuality
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku

Související otázky a odpovědi

Cestovní příkaz - pronájem bytu
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Úroky z úvěru
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Sleva na manželku
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018
Uplatnění daňového zvýhodnění se ZTP
Pozdě podané přiznání k DPFO a žádost o vratku
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Sleva na dani
Prohlášení poplatníka
Prohlášení poplatníka
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění

Související předpisy

§ 35ba. 1. a) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 36.7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38g, 38ch-38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů