Automobil zaměstnance pro pracovní cesty

Plné znění otázky

Zaměstnanec používá pro služební cesty soukromé auto (půjčené od kamaráda). Má zaměstnanec nárok na cestovní náhrady, tj. na základní náhrady + náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Kdo v takovém případě hradí silniční daň? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Penzijní spoření
Splatnost mzdy
Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Náhrada za použití soukromého vozidla
Automobil zaměstnance pro služební cesty
Cestovné a určení začátku nástupu na služební cestu
Cestovní náhrady
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Silniční daň k pracovním cestám soukromým vozem
Cestovní náhrady - jednatel, společník, zaměstnanec
Cestovní náhrady u jednatele
Služební automobil a cesta do bydliště
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Cestovní náhrady
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Teambuilding
Další cestovní náhrady
Platba vysoké školy zaměstnanci
Zmeškání odletu
Uznání daňového nákladu bez dokladu
Cestovné

Související články

Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady 2023
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2024
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Daňové aktuality
Automobil v pracovněprávních vztazích
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost

Související předpisy

16/1993 Sb. o dani silniční
262/2006 Sb., zákoník práce
589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad