Cestovní náhrady

Plné znění otázky

Manželka podniká jako fyzická osoba. Dne 31. 12. 16 vyřadila automobil z obchodního majetku. Automobil byl plně odepsán do výdajů FO. V roce 2017 toto vozidlo použil manžel (nemají SJM) u svého zaměstnavatele s. r. o. k pracovním cestám. Zaměstnavatel zaměstnance o použití vozidla na pracovní cestě požádal.

1. Přísluší zaměstnanci základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty, když toto vozidlo bylo v majetku FO-podnikatele v roce 2016?

2. Došlo by ke změně nároku na cestovní náhrady v případě, kdy by byla manželka společníkem s. r. o., ve kterém pracuje manžel? Vozidlo nikdy nebylo v majetku s. r. o.

3. Silniční daň za užívání vozidla uhradí s. r. o.?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady 2023
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady 2024
Cestovní náhrady v roce 2020
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Daňové aktuality
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Náhrada za použití soukromého vozidla
Cestovní náhrady u jednatele
Služební automobil a cesta do bydliště
Náhrada za pohonné hmoty při služební cestě
Cestovní náhrady - jednatel, společník, zaměstnanec
Automobil zaměstnance pro pracovní cesty
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce
Parkovné a cestovní příkaz
Technický průkaz bez konkrétního údaje o průměrné spotřebě
Náhrada za použití soukromého auta zaměstnancem - metodika výpočtu spotřeby dle WLTP
Cestovné a určení začátku nástupu na služební cestu
Cestovní náhrady
Výpočet průměrné spotřeby u soukromého automobilu použitého pro služební účely
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu

Související předpisy

§ 2. 1 zákona 16/1993 Sb. o dani silniční
§ 4. 1, 2 zákona 16/1993 Sb. o dani silniční
§ 157. 3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce