Cestovní náhrady za cestu z domova do firmy

Plné znění otázky

Existuje možnost, aby zaměstnavatel platil zaměstnanci cestovní náhrady za cestu z trvalého bydliště do sídla firmy?Zaměstnanec pracuje 2-3 dny doma a zbývající dny dojíždí pracovat do firmy. Je možné stanovit v pracovní smlouvě jako pravidelné pracoviště zaměstnance jeho bydliště a pak mu platit cestovní náhrady?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady 2023
Určení a změna pravidelného pracoviště
Cestovní náhrady 2024
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Příprava zákona o zahraniční službě
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Automobil v pracovněprávních vztazích
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas o víkendu a stravné
Přehledy OSVČ
Kombinace stravenky a stravenkového paušálu
Náhrada za použití soukromého vozidla
Cestovní náhrady - neúspěšných uchazečů o zaměstnání
Automobil zaměstnance pro služební cesty
Automobil zaměstnance pro pracovní cesty
Platba vysoké školy zaměstnanci
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Zmeškání odletu
Vyplácení diet občanům Slovenska
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty
Teambuilding
Další cestovní náhrady
Paušalizace cestovních náhrad u obchodních zástupců a dalších skupin zaměstnanců
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce