Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty

Plné znění otázky

Zaměstnanci (prodejci s přiděleným regionem v rámci Čech a Moravy, ale zároveň s místem u stolu v kanceláři v Praze; rozložení aktivit cca 3 dny v terénu a 2 dny u stolu v Praze) mají v pracovních smlouvách uvedeno místo výkonu práce "celá ČR". Hlavním důvodem je vyhnout se administrativě se zpracováním tuzemských cestovních příkazů a výkazů. Zaměstnanci dostávají za dny, kdy cestují po ČR, plný nárok na stravenku. Je tento přístup v souladu s pracovněprávními předpisy?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023
Cestovní náhrady 2024
Příprava zákona o zahraniční službě
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Daňové aktuality
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Daňové aktuality
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Cestovní náhrady v roce 2022
Home office ze zahraničí a jeho úskalí
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla

Související otázky a odpovědi

Práce z domova - místo výkonu práce
Cizinci a odvody
Stanovení platu ředitelce základní školy
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště / místo výkonu práce
Práce z domova - místo výkonu práce
Cestovné
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Zaměstnávání na Slovensku českou společností II
Místo výkonu práce
Home office u servisního technika
Určení místa výkonu práce, služební cesta
Cestovní náhrady
Místo výkonu práce v příloze č. 1 Vyúčtování závislé činnosti
Místo výkonu práce, pravidelné pracoviště - zemědělec
Stanovení podmínek pracovní cesty
Místo výkonu práce v místě bydliště zaměstnance
Cestovní náhrady v rámci jednoho kraje
Určení místa výkonu práce v pracovní smlouvě
Pravidelné pracoviště obchodního zástupce
Pravidelné pracoviště u řidiče
Zaokrouhlení náhrady za práci na dálku
Paušalizace cestovních náhrad u obchodních zástupců a dalších skupin zaměstnanců

Související předpisy

§ 156. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 34a zákona 262/2006 Sb., zákoník práce