Určení a změna pravidelného pracoviště

Vydáno: 10 minut čtení

Pracovní cestou pro účely cestovních náhrad je též cesta zaměstnance mimo jeho pravidelné pracoviště. Jak se pravidelné pracoviště pro tento účel určuje a za jakých podmínek může dojít k jeho změně?

Určení a změna pravidelného pracoviště
JUDr.
Petr
Bukovjan
Právní věta
Pakliže bylo v pracovní smlouvě sjednáno místo pravidelného pracoviště jako její
fakultativní
obsahová náležitost, lze takto sjednané místo změnit pouze cestou změny obsahu pracovní smlouvy.
Z ustanovení § 34a zákoníku práce je nutno dovodit závěr, že určení místa pravidelného pracoviště podle pravidel zde stanovených má stejný dopad, jako by bylo místo pravidelného pracoviště sjednáno v pracovní smlouvě. Jinak řečeno, pokud jsou zřejmá kritéria pro určení místa pravidelného pracoviště podle domněnky stanovené v § 34a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce – dále jen „zákoník práce“ (a místo pravidelného pracoviště zaměstnance tak bylo dáno), lze je měnit pouze cestou změny obsahu pracovní smlouvy, nikoliv jednostranným pokynem ze strany zaměstnavatele, jímž tento stanoví počátek výkonu práce v jiném místě, než bylo dosavadní pravidelné pracoviště zaměstnance.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci

Související články

Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady 2023
Cestovní náhrady 2024
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Příprava zákona o zahraniční službě
Automobil v pracovněprávních vztazích
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla

Související otázky a odpovědi

Práce z domova - místo výkonu práce
Paušalizace cestovních náhrad u obchodních zástupců a dalších skupin zaměstnanců
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce
Prokázání výdajů za ubytování na pracovní cestě
Náhrada za použití soukromého vozidla
Cestovné
Cestovní náhrady za cestu z domova do firmy
Cestovní náhrady
Proplácení služebních jízd soukromými vozidly
Platit cesťáky paušálně nebo dle skutečnosti?
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady - neúspěšných uchazečů o zaměstnání
Automobil zaměstnance pro služební cesty
Souběh stravenkového paušálu a stravného při pracovní cestě
Cestovní náhrady

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce