Zastupitel a DPP

Plné znění otázky

Máme jednoho zastupitele, který má odměnu schválenou ve výši 1 500 Kč a je s ním uzavřena DPP ve výši 2 500 Kč. Zakládá se povinnost odvádět z toho příjmu zdravotní i sociální pojištění? Sčítají se tyto příjmy?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost

Související články

Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Odměna z dohody o provedení práce
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Vánoční brigády
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

OSVČ a povinnost podávat daňové přiznání
Osvobození příjmu z prodeje garáže
ANTIVIRUS C
DPČ a nemoc
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Zavření škol - překážka na straně zaměstnavatele u zaměstnanců pracujících na DPP nebo DPČ
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Stravenkový paušál a DPP
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
DPČ
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Druhá dohoda o provedení práce
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Dohoda o provedení práce - zdanění
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Zaměstnání na DPP a platba z OON
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Přihlášení zaměstnance na DPČ na OSSZ
DPČ a zaměstnání malého rozsahu

Související předpisy

§ 5. 22 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 7a zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 5. a). 3 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů