Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Plné znění otázky

Je možné se zaměstnancem, s nímž máme uzavřenou dohodu o provedení práce na úklidovou činnost, po naplnění 300 hodin sjednat návazně dohodu o pracovní činnosti na stejnou činnost?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zaměstnávání brigádníků
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Vánoční brigády
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Ošetřovné pro dítě
DPP a DPČ
Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní pohotovost
Zaměstnání na DPP a platba z OON
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Zaměstnání OSVČ na DPP
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce mezi manželi
Dohoda o pracovní činnosti jako hlavní pracovní poměr
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Střídání DPP a pracovního poměru
Ukončení DPP a vznik DPČ
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Informace o obsahu DPP/DPČ po novelizaci zákoníku práce k 1. 10. 2023

Související předpisy

§ 3, 34b, 75 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce