Plné znění otázky

Dcera má několik zaměstnavatelů, pro které pracuje na základě DPP různě během měsíce. Práci nikdy nevykonává pro více zaměstnavatelů současně. Nicméně je můj názor správný, že prohlášení poplatníka může podepsat (a uplatňovat slevu) pouze u jednoho z nich a z odměn od těch ostatních zaměstnavatelů musí platit srážkovou daň? Má také jednu DPČ a zde se uplatňuje zálohová daň - může tedy aspoň u této odměny uplatnit slevu na studenta? Je možné v rámci ročního zúčtování daně z příjmu dosáhnout na vrácení nějaké částky? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zaměstnávání brigádníků
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Vánoční brigády
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní pohotovost
Zaměstnání na DPP a platba z OON
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Zaměstnání OSVČ na DPP
Student a daňové zvýhodnění po dobu vykonávání DPP
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
Pracovní poměr v zemi EU + DPP v ČR
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce mezi manželi
Dohoda o pracovní činnosti jako hlavní pracovní poměr
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Střídání DPP a pracovního poměru

Související předpisy

§ 74-77 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 38k. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů