Zaměstnanci a příjmy zdravotní pojišťovny

Vydáno: 8 minut čtení

Pojistné placené zaměstnavateli za zaměstnance představuje v příjmech zdravotních pojišťoven zásadní položku, nicméně – zcela v souladu s právní úpravou zdravotního pojištění – nalezneme situace, kdy zaměstnavatelé za zaměstnance za rozhodné období kalendářního měsíce žádné pojistné neodvedou.

Zaměstnavatel neplatí pojistné například tehdy, pokud:

  • pojištěnec nemá příjem a patří mezi osoby vyjmenované v ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pro které neplatí ustanovení o minimálním vyměřovacím základu. Například se může jednat o osobu, která již není na rodičovské dovolené a ani nepobírá rodičovský příspěvek, splňuje však podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku a je jí vykazováno neplacené volno do té doby, než bude moci po dohodě se zaměstnavatelem do práce opět nastoupit. (Mimochodem, pokud tato „pečující osoba“ nemá žádný příjem ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Kdy zaměstnavatel neplatí pojistné za zaměstnance
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Zdravotní pojištění - kdy se neplatí pojistné z důvodu neplaceného volna
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami
Kontrola jako důležitá součást činnosti zdravotních pojišťoven
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Jak se tvoří příjmy zdravotních pojišťoven
Evropský průkaz zdravotního pojištění a "nové kartičky" VZP ČR
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - specifické situace při placení pojistného zaměstnavatelem v příkladech
Pohledávky, závazky a jejich promlčení ve zdravotním pojištění
Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno
Zaměstnavatelé a postupy ve zdravotním pojištění v roce 2020
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Změna zaměstnavatele a dopady pro pojištěnce ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich důsledky
Jak předejít sankcím ze strany zdravotní pojišťovny
Kdy a jak hraje roli změna zdravotní pojišťovny?

Související otázky a odpovědi

Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Odvody za zaměstnance, který má trvalý pracovní poměr v EU u českého zaměstnavatele
Účast na zdravotním pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Zálohy na zdravotní pojištění - konec rodičovského příspěvku
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Přehled OSSZ a ZP
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem