Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění

Plné znění otázky

Firma je chráněnou dílnou a zaměstnává tedy zdravotně postižené zaměstnance. Při výpočtu odvodu zdravotního pojištění aplikujeme u zaměstnanců, kteří mají potvrzenou invaliditu I., II. a III. stupně slevu na vyměřovacím základu ve výši 7 903 Kč (pro rok 2020) na základě zákona o veřejném zdravotním pojištění, podle kterého se jedná o státní pojištěnce. Kontrola z VZP firmě doměřila pojistné u jednoho zaměstnance, který má potvrzenou invaliditu prvního stupně s ujednáním, že mu není vyplácen invalidní důchod. Přistoupili jsme proto k interní kontrole všech zaměstnanců a našli další zaměstnankyni s potvrzenou invaliditou bez výplaty invalidního důchodu. I tato zaměstnankyně je pojištěna u VZP, i pro ni aplikujeme slevu, ale ze strany VZP u ní nic doměřováno nebylo. Oba zmínění zaměstnanci mají potvrzenou invaliditu prvního stupně bez výplaty důchodu a nemají průkaz ZTP. Chtěli bychom se zeptat, zda je sleva na pojistném na zdravotní pojištění skutečně podmíněna výplatou důchodu a kde přesně v zákoně se dá toto ujednání dohledat?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Odpočty ve zdravotním pojištění v roce 2023
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Poživatelé důchodu a odpočet od dosaženého příjmu zaměstnance
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - jak správně stanovit vyměřovací základ zaměstnance?
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech
Zdravotní pojištění a zaměstnání po část kalendářního měsíce v příkladech
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Výdělek poživatele invalidního důchodu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a osoby zdravotně znevýhodněné
Daňové aktuality
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Kompenzační bonus pro OSVČ a spolupracující manželku a podpora Covid - nájemné
Práce ve svátek
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Odvod zdravotního pojištění za invalidního zaměstnance
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zdravotní pojištění po ukončení PP
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění OSVČ
Zaměstnání malého rozsahu
Bezúročná zápůjčka zaměstnanci
Sociální výpomoc
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené

Související předpisy

§ 7. 1. b) zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
§ 3. 7 zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění