Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR

Plné znění otázky

Pokud česká s. r. o. zaměstnává občana Slovinska na HPP s tím, že bude dojíždět pracovat měsíc v Česku a pak měsíc v Chorvatsku, potom znovu v Česku - jaká bude situace s odvodem daní a platbami zdravotního a sociálního pojištění?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Čtyřměsíční pracovní cesta
Cestovní náhrady
Souběh dohody o provedení práce a spolupráce
Roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku
Zdanění příjmu z USA
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Příjem na základě pracovní smlouvy
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Zahraniční zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění
Sociální výpomoc
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Příjem za poskytnutí receptur
Změna uplatňování výdajů v daňovém přiznání u fyzické osoby
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů

Související články

Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - jak správně stanovit vyměřovací základ zaměstnance?
Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Daňové aktuality
Souběžné činnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Ošetřovné
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
42/2000 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 235/1999 Sb.