Odvody za zaměstnance, který má trvalý pracovní poměr v EU u českého zaměstnavatele

Plné znění otázky

Zaměstnanec, který má trvalý pobyt v Německu (německý občan), uzavřel pracovní vztah se zaměstnavatelem (s. r. o.), jehož sídlo se nachází v České republice. Tento zaměstnanec ale veškerou činnost vykonává na území Německa. Kdo a kde bude odvádět zdravotní a sociální pojištění? Máme povinnost v ČR tohoto zaměstnance někde přihlašovat? Pokud se jeho mzda i odvody musí řešit dle německé legislativy, jak se pak bude v našem účetnictví o odvodech a hrubé mzdě účtovat?

 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Okamžité zrušení pracovního poměru
Náhrada za ztrátu na výdělku zaměstnance, který měl pracovní úraz
Okamžité zrušení pracovního poměru
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zaměstnání malého rozsahu
Bezúročná zápůjčka zaměstnanci
Sociální výpomoc
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Odvody zdravotního pojištění při více pracovních poměrech
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu

Související články

Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění
Zaměstnanci a příjmy zdravotní pojišťovny
Zdravotní pojištění - plátci pojistného a návrat "k normálu"
Zaměstnavatelé a potvrzení o bezdlužnosti ve zdravotním pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění na přelomu let 2018 a 2019
Zdravotní pojištění zaměstnavatele a související právní úprava v roce 2022
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - jak správně stanovit vyměřovací základ zaměstnance?
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Zdravotní pojištění - specifické situace při placení pojistného zaměstnavatelem v příkladech
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související předpisy

563/1991 Sb. o účetnictví
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti