Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění

Vydáno: 10 minut čtení

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako jediná ze skupin plátců ve zdravotním pojištění platí pojistné formou záloh, je-li to povinností OSVČ, a případného doplatku pojistného. Pokud se však u OSVČ jedná o samostatnou výdělečnou činnost jako jediný (případně při souběhu se zaměstnáním hlavní) zdroj příjmů, pak musejí být pravidelně každý měsíc placeny alespoň minimální zálohy.

Výše minimální zálohy odpovídá od ledna 2021 částce 2 393 Kč. Naopak v roce 2021 (reálně pak od roku 2013) neplatí pro OSVČ ve zdravotním pojištění maximální vyměřovací základ, což znamená, že již není omezena:

  • horní hranice placené zálohy a ani
  • celková částka pojistného za rozhodné období kalendářního roku.

Pro osobu samostatně výdělečně činnou platí ve zdravotním pojištění povinnost hradit novou výši zálohy od kalendářního měsíce, ve kterém podá, resp. měla podat, Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné (dále jen Přehled) za předcházející kalendářní rok.

Ve zdravotním pojištění však registrujeme situace, kdy není povinností OSVČ zálohy platit. Nejsou-li tedy zálohy placeny, pak OSVČ pojistné uhradí jednorázovou platbou ve lhůtě do osmi dnů po dni, ve kterém byl podán, případně měl být podán, Přehled za předcházející kalendářní rok za podmínky, že tato povinnost vznikne.

Režim paušální daně

Je-li OSVČ činná v paušálním režimu, pak platí zálohy na pojistné (pojistné) podle zákona o daních z příjmů (dále jen

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

OSVČ a zdravotní pojištění v roce 2020
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Kdy OSVČ není povinna platit v roce 2017 zálohy na pojistné zdravotního pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Platby OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2022
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Jak na vyúčtování zaslané OSVČ zdravotní pojišťovnou
Evropská unie - zdravotní pojištění a nemoc osob výdělečně činných v České republice
Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2018
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
OSVČ ve zdravotním pojištění
Ochranná lhůta v souvislostech zdravotního pojištění
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Kdy OSVČ není povinna platit v roce 2017 zálohy na pojistné zdravotního pojištění
OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2019
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021

Související otázky a odpovědi

Platba sociálního a zdravotního pojištění
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Přehled OSSZ a ZP
OSVČ a přehled ZP za rok 2021 v prodlouženém termínu
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Paušální daň
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zdravotní pojištění OSVČ
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
OSVČ - karanténa
OSVČ - starobní důchodce
Odměna pěstouna a výkon SVČ
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy

Související předpisy

134/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
280/2009 Sb. daňový řád
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů