Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami

Vydáno: 8 minut čtení

Jednou z důležitých povinností zdravotních pojišťoven je průběžně analyzovat platební morálku plátců pojistného, kterými jsou zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. Tato činnost zdravotních pojišťoven je důležitá zejména proto, aby byl zajištěn pravidelný přísun prostředků do systému veřejného zdravotního pojištění.

V této souvislosti je zapotřebí doplnit, že významnou složkou příjmové stránky jsou také platby pojistného státem za osoby, za které platí pojistné stát (například nezaopatřené děti, poživatelé důchodů, studenti, uchazeči o zaměstnání a další). Tyto platby se přijetím zákona č. 231/2020 Sb. výrazně zvýšily a činily od 1. 6. 2020 měsíčně částku 1 567 Kč (za měsíce leden až květen 2020 činila tato platba 1 067 Kč). Od 1. ledna 2021 se platba státu dále zvyšuje na 1 767 Kč. Jsou-li příjmy a výdaje alespoň v rovnováze (to znamená, že oprávněné finanční nároky poskytovatelů zdravotních služeb nepřevyšují zdrojové možnosti zdravotních pojišťoven), pak je zajištěno řádné fungování celého systému, kdy svým způsobem finální položkou těchto finančních toků jsou úhrady poskytovatelům za poskytnuté a zdravotním pojišťovnám vykázané hrazené služby.

Drtivou většinu svých pohledáv

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas

Související články

Promlčení pohledávek ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatel plátcem pojistného: jak se stát dlužníkem zdravotní pojišťovny
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Zohlednění nedostatků v plnění povinností zaměstnavatele zdravotní pojišťovnou
Zaměstnavatelé a postupy ve zdravotním pojištění v roce 2020
Zdravotní pojištění - chybné postupy při placení pojistného
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění
Pohledávky, závazky a jejich promlčení ve zdravotním pojištění
Kontrola jako důležitá součást činnosti zdravotních pojišťoven
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - co se k 1. 1. 2018 nemění
Struktura pohledávek zdravotní pojišťovny
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno
Zaměstnavatelé a postupy ve zdravotním pojištění v roce 2020
Porušení povinnosti zaměstnance v souvislosti se změnou zdravotní pojišťovny
Když ve zdravotním pojištění vznikne dluh
Zaměstnanci a příjmy zdravotní pojišťovny
Evropský průkaz zdravotního pojištění a "nové kartičky" VZP ČR
Jak se tvoří příjmy zdravotních pojišťoven
Promlčení pohledávek ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Účast na zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti

Související předpisy

231/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění