Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění

Plné znění otázky

Zaměstnavatel poukáže příspěvek zaměstnanci v roce ve výši 100 000 Kč na účet penzijního fondu nebo pojišťovny. Ve vnitřní směrnici je limit 50 000 Kč za rok. Smlouvy o penzijním nebo životním pojištěním splňují podmínky stanové zákonem o daních z příjmů. Jaké daňové dopady bude mít tento příspěvek na zaměstnance a zaměstnavatele? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Kompenzační bonus pro jednatele s. r. o.
Příjmy od zahraničního subjektu
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Sociální výpomoc
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Náhrada nákladů za home office - odvody
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů
Změna uplatňování výdajů v daňovém přiznání u fyzické osoby
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Příjem na základě pracovní smlouvy

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnavatelé a potvrzení o bezdlužnosti ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění na přelomu let 2018 a 2019
Předdůchod a zdravotní pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Odpočty ve zdravotním pojištění v roce 2023
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Zdravotní pojištění - plátci pojistného a návrat "k normálu"
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění

Související pracovní situace

Ošetřovné
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů