Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění

Plné znění otázky

Zaměstnavatel poukáže příspěvek zaměstnanci v roce ve výši 100 000 Kč na účet penzijního fondu nebo pojišťovny. Ve vnitřní směrnici je limit 50 000 Kč za rok. Smlouvy o penzijním nebo životním pojištěním splňují podmínky stanové zákonem o daních z příjmů. Jaké daňové dopady bude mít tento příspěvek na zaměstnance a zaměstnavatele? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Zdravotní pojištění - plátci pojistného a návrat "k normálu"
Zaměstnavatelé a potvrzení o bezdlužnosti ve zdravotním pojištění
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - jak správně stanovit vyměřovací základ zaměstnance?
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021

Související otázky a odpovědi

Kompenzační bonus pro jednatele s. r. o.
Příjmy od zahraničního subjektu
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Sociální výpomoc
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Příjem na základě pracovní smlouvy
Autorský honorář a placení ZP a SP
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
OSVČ - starobní důchodce
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Změna uplatňování výdajů v daňovém přiznání u fyzické osoby
Zdanění mzdy u DPP u cizinců

Související předpisy

§ 6, 24 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů