Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění

Vydáno: 14 minut čtení

Otcovská

Chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaká výjimka na čerpání otcovské až po šestinedělí. Dcera se nám narodila předčasně, tudíž byla cca 3 měsíce v nemocnici a přišlo nám zbytečné dávku čerpat, když jsme nebyli doma a pečovala nemocnice.

Otcovská náleží jen tehdy, nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Z tohoto ustanovení není žádná výjimka. V případech, kdy je dítě hospitalizováno, může otec i tak čerpat otcovskou, dítě v nemocnici navštěvovat a trávit první dny jeho života v nemocnici s ním, případně i s matkou. Pokud by chtěl otec na otcovskou nastoupit až poté, co období 6 týdnů ode dne narození dítěte uplyne, nárok na dávku mu již nevznikne.

Zajímá nás, na jakém základě čerpá zaměstnanec volno při otcovské. V zákoníku práce se tato překážka nevyskytuje. A jak to je, když by zaměstnanec během čerpání otcovské některý den pracoval? Mohlo by se stát, že bychom ho potřebovali alespoň na jeden den povolat zpět do zaměstnání kvůli důležitému úkolu. Jak by se postupovalo, pokud by v průběhu pobírání otcovské pracoval?

V době pobírání otcovské čerpá otec dítěte rodičovskou dovolenou, o kterou žádá přímo zaměstnavatele. Rodičovská dovolená je obsažena ve výčtu v § 191 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník práce"), jakožto důležitá osobní překážka v práci. Podrobnou úpravu pak stanoví

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Odchod do starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doprovod do zdravotnického zařízení
Dlouhodobé ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Dávka otcovské poporodní péče
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Sociální zabezpečení studentů
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

Související otázky a odpovědi

Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Starobní důchodce a nemocenská
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Krácení dovolené
Přednostní exekuce a nemocenské dávky
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Neplacené volno po část dne
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Sleva na sociálním pojištění – dovolená nad rámec zákona
Přihláška na OSSZ a ZP
Sleva na pojistném od 1. 2. 2023
Slevy na sociálním pojistném v roce 2023 - jednatel
Slevy na sociálním pojistném 2023 - dva zaměstnavatelé