Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů

Vydáno: 10 minut čtení

Ze systému nemocenského pojištění se v situacích, kdy se zaměstnanec nebo zaměstnankyně musí postarat o dítě, které převzali do péče nahrazující péči rodičů, poskytují především 2 dávky, a to peněžitá pomoc v mateřství (dále také PPM) a dávka otcovské poporodní péče (dále jen otcovská). Pokud tito zaměstnanci splní potřebné podmínky, mají stejně tak jako biologičtí rodiče nárok na dávku a také na volno v zaměstnání.

Volno v zaměstnání neboli mateřskou a rodičovskou dovolenou při převzetí dítěte do péče upravuje § 197 zákoníku práce. Toto volno mohou čerpat náhradní rodiče právě v případech, kdy uplatňují ze systému nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo na otcovskou. Obě dávky mohou čerpat oba náhradní rodiče.

Peněžitá pomoc v mateřství

Při převzetí dítěte, které nedosáhlo 7 let věku, do péče nahrazující péči rodičů, vzniká nárok na PPM výhradně dnem převzetí dítěte do této péče a tímto dnem také začíná i běh podpůrčí doby. Pojištěnka či pojištěnec, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů, tedy nemá možnost určit si nástup na PPM tak, jako si ho může určit biologická matka. Náhradní rodič si může pouze nárok na PPM uplatnit nebo neuplatnit.

Podmínky nároku

Podmínky nároku na PPM definuje ustanovení § 32 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,

Související dokumenty

Související články

Dávka otcovské poporodní péče
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 1. část
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 2. část
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Otázky a odpovědi k peněžité pomoci v mateřství
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 1. část
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 2. část
Peněžitá pomoc v mateřství v praktických příkladech
Co zajímá maminky a budoucí maminky k dávkám nemocenského pojištění v souvislosti s mateřstvím
Nová dávka nemocenského pojištění pro tatínky bude platit od 1. února 2018
Dávka otcovské poporodní péče
Work-life balance
Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u pojištěnek, jejichž zaměstnání skončilo před nástupem na PPM
Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související pracovní situace

Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související otázky a odpovědi

Jednatelská odměna a peněžitá pomoc v mateřství
Fakturace na mateřské dovolené
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Konec rodičovské dovolené – nástup do práce – další těhotenství
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Vztah mezi mateřskou dovolenou a výplatou PPM
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Hlavní a vedlejší činnost pro sociální pojištění
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
Mateřská dovolená 2. dítě
Nárok na výplatu dávek na MD a jejich výše
Pracovní právo - nárok na dovolenou
Výpočet peněžité pomoci v mateřství u OSVČ
Délka otcovské dovolené - proplacení
Peněžitá podpora v mateřství
Otcovská dovolená
Otec a nárok na PPM
Souběh pracovního poměru a peněžité podpory v mateřství
Mateřská dovolená
Výše peněžité pomoci v mateřství