Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Změnou zákona č. 117/1995 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2020 ke zvýšení rodičovského příspěvku z 220 000 Kč na 300 000 Kč při péči o jedno nejmladší dítě v rodině do 4 let věku. U vícerčat se rodičovský příspěvek zvyšuje z 330 000 Kč na 450 000 Kč. Na tuto výši rodičovského příspěvku dosáhnou jen rodiny s dětmi do 4 let věku, které budou v lednu 2020 tuto dávku od státu stále pobírat. Jedná se o úspornější variantu s dopadem do výdajové části státního rozpočtu ve výši přibližně 8,6 miliardy korun. Neprošly například návrhy opozičních stran, aby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhly další rodiny.

Co se týká výše příspěvku, záleží na volbě rodiče, ale také na výši jeho denního vyměřovacího základu, zda bude žádat o zvýšení měsíčních částek rodičovského příspěvku, nebo upřednostní delší pobírání rodičovského příspěvku a ponechá stávající výši měsíčních částek. Při stanovení výše rodičovského příspěvku se vychází z toho denního vyměřovacího základu rodiče, který je k žádosti o rodičovský příspěvek rodičem doložen; jsou-li doloženy denní vyměřovací základy obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší.

Dále se podařilo prosadit například zvýšení minimální měsíční částky příspěvku na 10 000 Kč (z dřívějších 7 600 Kč). Počet hodin, na který mohou rodiče dávat dítě do dvou let do jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení, a přitom nepřijít o rodičovský příspěvek, se od ledna 2020 zdvojnásobuje na 92 hodin týdně. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výši příjmů závisí.

Pokud rodiče ke dni nabytí účinnosti této novely zákona sice pečují o dítě nebo děti ve věku do 4 let, které jsou nejmladší v rodině, avšak již vyčerpali celkovou částku rodičovského příspěvku ve výši 220 000 Kč (v případě vícerčat 330 000 Kč), nemají na zvýšený rodičovský příspěvek nárok.

Pro zajímavost, v květnu 2019 pobíralo tuto dávku státní sociální podpory celkem 277 892 osob. Z nich 19 446 klientů pobíralo rodičovský

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výkon práce pro účely dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené

Související články

Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené z pohledu zdravotního pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění
Jak na vyúčtování zaslané OSVČ zdravotní pojišťovnou
Sociální zabezpečení studentů

Související otázky a odpovědi

Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Nárok na řádnou dovolenou
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Rodičovská dovolená a neplacené volno poskytnuté do začátku školního roku
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Přihláška na OSSZ a ZP
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Neplacené volno po část dne
Zaměstnání v době rodičovské dovolené
Dlouhodobé onemocnění OSVČ – zdravotní a sociální pojištění
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené

Související předpisy

117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Související vzory

Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem