Správný výpočet dovolené

Plné znění otázky

Jak je to s nárokem na dovolenou u zaměstnankyň, které jsou část roku na rodičovské dovolené a nastupují potom zpět do zaměstnání - nebo na MD s druhým miminkem?

Příklad 1 Paní v roce 2016 na rodičovské dovolené od 1. 1. 2016 - 31. 8. 2016 a pak nastupuje buď na novou mateřskou dovolenou, nebo do zaměstnání. Ve firmě máme celoroční nárok dovolené ve výši 25 dní. V jejím případě splní podmínku odpracované dobu 60 dní, neboť nastupuje na mateřskou dovolenou od 1. 9. 2016 a MD se považuje za odpracovanou dobu. V těchto případech se dovolená krátí za rodičovskou dovolenou klasickým postupem 100 neodpracovaných dní 1/12 a dále 21 dní další? Tj. 25 dní - 8 dní krácení (174 neodpracovaných pracovních dní) nárok na dovolenou 17 dní?

Příklad 2 Druhý případ je stejný, jen upravím RD od 1. 1. - 31. 10. a pak nastupuje do zaměstnání zpět nebo na MD s druhým miminkem. Krátí se pouze dovolená za rodičovskou dovolenou jako v případě 1 nebo se to správně počítá jen jakože odpracovala (mateřská dovolená) od 1. 11. - 31. 12. 2016 a dovolená bude jen poměrná 2 x 21 odpracovaných dní? Nebo postup stejný 25 dní - krácení za rodičovskou dovolenou?

 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Jak správně zkrátit dovolenou
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená a svátek

Související otázky a odpovědi

Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou v r. 2021 po mateřské dovolené
Dovolená za rok 2021
Mateřská dovolená, penzijní připojištění a zbývající dovolená
Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Nárok na dovolenou po mateřské dovolené
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou při rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Dovolená
Dovolená (mateřská a rodičovská dovolená)
Dovolená - nárok za odpracované dny vs. kalendářní rok
Nárok na řádnou dovolenou
Dovolená
Nárok na dovolenou při čerpání rodičovské dovolené a následně druhá mateřská dovolená
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 211, 214, 223 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce