Plné znění otázky

Zaměstnankyně je od 14. 10. 2016 na mateřské dovolené. Pracovala v roce 2016. Zůstatek dovolené je 17 dnů z roku 2016. Nárok v roce 2017 je 25 dnů. Dne 27. 4. 2017 zaměstnankyně nastupuje na rodičovskou dovolenou. Zažádala si před nástupem o dovolenou. Má nárok na 17 plus 25 dnů nebo méně? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Jak správně zkrátit dovolenou
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená a svátek

Související otázky a odpovědi

Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou v r. 2021 po mateřské dovolené
Dovolená za rok 2021
Mateřská dovolená, penzijní připojištění a zbývající dovolená
Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Nárok na dovolenou po mateřské dovolené
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou při rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Správný výpočet dovolené
Dovolená (mateřská a rodičovská dovolená)
Dovolená - nárok za odpracované dny vs. kalendářní rok
Nárok na řádnou dovolenou
Dovolená
Nárok na dovolenou při čerpání rodičovské dovolené a následně druhá mateřská dovolená
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 212 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce