Nárok na dovolenou v r. 2021 po mateřské dovolené

Plné znění otázky

Zaměstnankyně ukončí mateřskou dovolenou dne 15. 4. 2021. Poté má požádáno o čerpání nevyčerpané dovolené z roku 2020, a to v délce 15 pracovních dní, tj. do 6. 5. 2021. Následně chce čerpat od 7. 5. 2021 dovolenou v délce celého nároku, který ji vznikne v roce 2021. Její TPD je 40 h, rozvrh směn je pondělí až čtvrtek 8,5 h, pátek 6 h. Jakým způsobem se jí vypočítá nárok na rok 2021? Započítává se nárok na dovolenou i v letošním roce u těchto případů stejně jako v roce 2020? Pokud jí vznikne nárok např. 73 h, jakým způsobem si vyčerpají poslední hodiny, když jí nevyjdou do celého fondu pracovní doby určitý den? Mám na mysli, zda je možné v jednom dni čerpat např. 3 h dovolenou a zbytek už rodičovskou dovolenou? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Jak správně zkrátit dovolenou
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Nárok na dovolenou
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Otázky a odpovědi k dovolené
Nová právní úprava dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Dovolená od 1. 1. 2021
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech

Související otázky a odpovědi

Vyplacené náhrady mzdy a daňové přiznání k DPFO
Přechod na paušální daň
Krácení dovolené
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená za rok 2021
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Mateřská dovolená, penzijní připojištění a zbývající dovolená
Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Správný výpočet dovolené
Dovolená
Dovolená (mateřská a rodičovská dovolená)
Nárok na dovolenou při rodičovské dovolené
Čerpání dovolené
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Dovolená před nástupem na mateřskou dovolenou
Čerpání dovolené po peněžité pomoci v mateřství
Nárok na dovolenou po neplaceném volnu RD

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce