Dovolená (mateřská a rodičovská dovolená)

Plné znění otázky

Postupuji správně při výpočtu řádné dovolené? V r. 2016 - v r. 2016 mateřská dovolená 1. 1. - 30. 4. 2016, dále do konce roku rodičovská dovolená, zaměstnankyně v roce odpracovala více než 60 dnů (mateřská dovolená se posuzuje jako odpracované dny), je tedy nárok na 20 dní dovolené, tyto dny se pak krátí o zameškané dny na rodičovské dovolené (krácení prvních 100 zameškaných dní o 1/12, dalších každých 21 zameškaných dní o 1/12). Po mateřské dovolené zaměstnankyně nepožádala o čerpání dovolené.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Výměra dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Jak správně zkrátit dovolenou
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená od 1. 1. 2021
Dovolená a svátek
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou v r. 2021 po mateřské dovolené
Dovolená za rok 2021
Mateřská dovolená, penzijní připojištění a zbývající dovolená
Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Nárok na dovolenou po mateřské dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou navazující na mateřskou dovolenou při polovičním úvazku
Nárok na dovolenou při rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Správný výpočet dovolené
Dovolená
Učitelka v MŠ - nárok na dovolenou
Dovolená - nárok za odpracované dny vs. kalendářní rok
Nárok na řádnou dovolenou

Související předpisy

§ 212, 223 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce