Dovolená - nárok za odpracované dny vs. kalendářní rok

Plné znění otázky

Zaměstnankyně (pracující v režimu 40 hod/týdně od pondělí do pátku) požádala o čerpání dovolené mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou. Základní nárok je 25 dní. Mateřská dovolená trvá od 1. 1. 2020 do 3. 3. 2020. Z loňského roku má zaměstnankyně nárok na 12 dní dovolené, které tedy bude čerpat od 4. 3. do 19. 3. 2020. Tímto pro účely dovolené v roce 2020 "odpracuje" 57 dní. Za rok 2020 tak vznikne nárok na 2/12, což jsou další 4 dny. Lze tyto 4 dny přičíst k odpracovaným dnům ve 2020 a tím pádem dojde ke zvýšení nároku za 2020 na plných 25 dní, nebo takto postupovat nelze, neboť výše zmíněné 4 dny se vypočetly podle jiného pravidla (dle odpracovaných dnů)? A pokud je možné takto postupovat (tedy 4 dny započíst jako výkon práce), lze postupovat i opačně? Může si zaměstnavatel zvolit, že tyto 4 dny do odpracované doby počítat nebude a nárok na dovolenou ve 2020 stanoví pouze na 4 dny?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Čerpání dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Nárok na dovolenou
Jak správně zkrátit dovolenou
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Otázky a odpovědi k dovolené
Nová právní úprava dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouva
Daňové zvýhodnění na studenta vysoké školy
OSVČ a povinnost podávat daňové přiznání
Čerpání dovolené po peněžité pomoci v mateřství
Rodičovská dovolená v době od roku 2019 do roku 2021 a nárok na dovolenou
Souběh čerpání nevybrané dovolené s nástupem na rodičovskou dovolenou a zdravotní pojištění
Dovolená za rok 2021
Nárok na dovolenou
Výběr dovolené po ukončení mateřské dovolené
Nárok na dovolenou po mateřské dovolené v roce 2021
Dovolená za rok 2021 - nárok po mateřské dovolené
Dovolená za rok 2021 - po skončení mateřské dovolené
Nárok na dovolenou - výpočet
Nárok na dovolenou
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou za rok 2021 - žena na RD a MD
Nárok na dovolenou při čerpání rodičovské dovolené a následně druhá mateřská dovolená
Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Nárok na řádnou dovolenou
Dovolená po mateřské dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce