Nárok na dovolenou - nemoc

Plné znění otázky

Zaměstnanec byl v pracovní neschopnosti od 1. 12. 2015 do 17. 8. 2016, potom opět od 1. 11. 2016 do 28. 2. 2017. Kolik dnů má nárok na dovolenou za rok 2016?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Výměra dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Jak správně zkrátit dovolenou
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená od 1. 1. 2021
Dovolená a svátek
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Neplacené volno ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené
Krácení dovolené za nemoc
Dovolená po mateřské dovolené
Krácení dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Nárok na dovolenou - čerpání dovolené
Výpočet nároku na dovolenou
Krácení dovolené z důvodu pracovní neschopnosti
Návrat zaměstnance z vysoce rizikové země (covid-19)
Nárok na dovolenou 2021
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Dovolená v roce 2021 - nárok na dovolenou při pracovní neschopnosti
Nárok na řádnou dovolenou
Nárok na dovolenou 2021
Výpočet dovolené
Krácení dovolené
Dovolená

Související předpisy

§ 211, 212, 214 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce