Zahraniční zaměstnanci

Plné znění otázky

Společnost s.r.o. zaměstnává ve státech EU zaměstnance na hlavní pracovní poměr, tito zaměstnanci nevytvářejí v těchto zemích ekonomickou činnost, zaměstnavatel tedy nemá v těchto zemích zřízené provozovny. Tito zaměstnanci plní funkci obchodních zástupců a a zajišťují české společnosti kontakty na firmy, které mají zájem o pořízení zboží. Na základě těchto kontaktů česká společnost prodává do těchto zemí zboží. Tito zaměstnanci mají home-office, pracují tedy výlučně ve své zemi. Zaměstnavatel využívá v předmětných zemích personalisty, kteří zpracovávají mzdu dle pravidel dané země a veškeré mzdové odvody a výkazy jsou odváděné výlučně v zemi zaměstnance. Zaměstnanci používají pro výkon práce automobil společnosti a PC vybavení.

Otázka 1. Je správný náš názor, že neuskutečňují ekonomickou činnost ani majetek zde přemístěný není za účelem ekonomické činnosti, nevzniká tedy společnosti povinnost registrace v těchto zemích? Tito zaměstnanci nic neprodávají, všechno zboží jde z CZ či třístranným obchodem kde je CZ osoba prostřední osobou.

2. Jaké pravidla pro diety (dle zákonů naší země či státu jejich bydliště?) by měla naše společnost vyplácet těmto zaměstnancům v případě pro ně tuzemských cest (cest po jejich státě) a v případě zahraničních cest, například do místa sídla zaměstnavatele (ČR)? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Snížení základu daně: úvěr
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Příprava zákona o zahraniční službě
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady 2023
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Cestovní náhrady 2024
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Automobil v pracovněprávních vztazích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec české s. r. o. na Slovensku
Uznání daňového nákladu bez dokladu
Cesty z bydliště do sídla firmy
Pracovní cesty do zahraniční - pracovní cesta
Cestovní výdaje členů rodiny při zahraniční služební cestě
Ubytování zaměstnanců na pracovní cestě
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Služební vůz - pracovní pohotovost
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Uznatelnost nákladů - cestovní výdaje
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Teambuilding
Platba vysoké školy zaměstnanci
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Náhrada za použití vlastního vozidla
Vyplácení diet občanům Slovenska
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ