Služební vůz - pracovní pohotovost

Plné znění otázky

Zaměstnanec využívá služební vůz k cestám z pracoviště do místa bydliště a naopak. Důvodem je sjednaná pracovní pohotovost - mimo čerpání dovolené po celý rok. Důvodem pracovní pohotovosti je, že je určen jako osoba, které bude zaměstnavatel volat v případě vniknutí do objektu, nebo požáru... prostě v případě nenadálé situace. Mohou být tyto cesty z pracoviště do místa bydliště a naopak považovány za služební cesty, bez přidaňování 1% hodnoty vozu?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Pracovní postup
Příplatek za noční a odpolední směnu
Sociální pojištění OSVČ
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Zaměstnanec české s. r. o. na Slovensku
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Ubytování zaměstnanců na pracovní cestě
Krácení cestovních náhrad
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Pracovní cesty do zahraniční - pracovní cesta
Cesty z bydliště do sídla firmy
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Teambuilding
Zaokrouhlení náhrady za práci na dálku
Hrazení nákladů kontraktorů
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Kdy vydávat stravenky?
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Konsolidační balíček a mzdy
Příprava zákona o zahraniční službě
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů