Uznatelnost nákladů - cestovní výdaje

Plné znění otázky

jednatelé společnosti s. r. o. jedou v létě do Ameriky jednat o možné investiční nabídce a pobyt se rozhodli spojit s dovolenou s dětmi. Jednání v Americe budou trvat cca 2 dny a dalších 18 dní bude pobyt - dovolená. Co je možné zahrnout do nákladů společnosti daňových a nedaňových? Jednatelé letí do New Yorku, kde budou probíhat jednání, zakoupili 4 letenky pouze tam. Po třech dnech v NY odletí na Kubu, kde budu zbytek pobytu a odsud poletí do Prahy. Je možné do daňových nákladů zahrnout 2 letenky do NY a i 2 letenky z Kuby nebo jejich poměrnou část? Ubytování v NY bude v hotelu i s dětmi, jak toto účtovat? Je potřeba pobyt rozdělit a do nákladů dát jen 2/4? Ještě se mi jedná i o zbytek dovolené, je možné ji zahrnout do nedaňových nákladů společnosti, tj. (letenky dětí + ubytování Kuba)? Vše bylo hrazeno z důvodu výhodnosti přes rezervační systémy z firemního účtu.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady v roce 2021
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Cestovní náhrady 2024
Cestovní náhrady 2023
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady v roce 2022
Automobil v pracovněprávních vztazích
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely

Související otázky a odpovědi

Uznání daňového nákladu bez dokladu
Cesty z bydliště do sídla firmy
Pracovní cesty do zahraniční - pracovní cesta
Cestovní výdaje členů rodiny při zahraniční služební cestě
Ubytování zaměstnanců na pracovní cestě
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Služební vůz - pracovní pohotovost
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Zahraniční zaměstnanci
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Teambuilding
Platba vysoké školy zaměstnanci
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Náhrada za použití vlastního vozidla
Vyplácení diet občanům Slovenska
Místo výkonu práce
Daňově uznatelné náklady na ubytování x cestovní náhrady x benefit zaměstnance

Související předpisy

§ 160 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6, 24. 2. zh) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů