Homeoffice a místo výkonu práce doma

Plné znění otázky

Pokud uvedu do pracovní smlouvy zaměstnance jako místo výkonu práce jeho bydliště, nemusím sepisovat dohodu o homeoffice. Jedná se o něco jiného. Zaměstnanci nenáleží náhrada, která se nově u homeoffice uplatňuje. Je to tak?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Home office ze zahraničí a jeho úskalí
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Převedení zaměstnance na jinou práci
Příprava zákona o zahraniční službě
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zahraniční pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Daňové aktuality
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty
Automobil v pracovněprávních vztazích
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady jednatelů
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání

Související otázky a odpovědi

Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Sjednání rozsahu práce v dohodě o pracovní činnosti
Práce z domova - místo výkonu práce
Určení místa výkonu práce, služební cesta
Home office u servisního technika
Zaokrouhlení náhrady za práci na dálku
Úhrada nesjednaných nákladů při home office
Výkon práce na home office kombinovaně
Místo výkonu práce v příloze č. 1 Vyúčtování závislé činnosti
Místo výkonu práce pro účely statistik
Místo výkonu práce
Stanovení podmínek pracovní cesty
Místo výkonu práce v místě bydliště zaměstnance
Místo výkonu práce, pravidelné pracoviště - zemědělec
Zrušení střediska zaměstnavatele
Místo výkonu práce
Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště / místo výkonu práce
Určení místa výkonu práce v pracovní smlouvě
Zrušení části závodu a ukončení pracovního poměru
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy

Související předpisy

§ 190a zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 317 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce