Dohoda o provedení práce a průběžné čerpání dovolené

Plné znění otázky

Máme příklad zaměstnance na DPP, který má smlouvu od začátku roku. Již splnil podmínky pro čerpání dovolené a odpracoval 85 hodin. V následujícím měsíci požádá o čerpání dovolené ve vyšším rozsahu (např. 15 hod.) s předpokladem, že nárok do konce roku počtem odpracovaných hodin splní. Je pochopitelné, že zaměstnanec bude preferovat čerpání dovolené průběžně, v čase, kdy nebude generovat příjem, než aby si nechal proplatit dovolenou po ukončení DPP a překročil tím v poslední výplatě limit pro odvod pojistného. Je možnost u DPP čerpat dovolenou dopředu (obdobně jako u HPP), nebo lze požádat jen o počet hodin, které odpovídají aktuálně odpracovanému nároku? Pokud ano, jak bychom pak mohli postupovat v případě, že potřebný nárok na dovolenou (a s tím související výdělek) nakonec do konce smluvního vztahu odpracován nebude?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance

Související články

Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Nárok na dovolenou
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Co přináší novela zákoníku práce
Nová právní úprava dovolené
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Dovolená a svátek
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU

Související otázky a odpovědi

Proplacení povinné přestávky v práci
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené a podpora v nezaměstnanosti
FKSP – alkohol jako občerstvení
Nárok na dovolenou
Výpočet dovolené na rok 2022
Čerpání dovolené v rozsahu kratším než 1/2 směny
Dovolená u dohod o provedení práce v roce 2024
Brigáda v době čerpání řádné dovolené
Práce na směny - dovolená
Zrušení dovolené zaměstnavatelem
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Proplacení dovolené
Výše nároku na dovolenou u ženy na rodičovské dovolené
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Převádění dovolené
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Nárok na dovolenou
Posuzování nároku na dovolenou
Dovolená po mateřské dovolené
Nárok na poměrnou část dovolené
Nárok na dovolenou po mateřské dovolené

Související předpisy

§ 217, 222, 147 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce