Proplacení povinné přestávky v práci

Plné znění otázky

Je možné proplácet zaměstnanci povinnou 30minutovou přestávku v práci, jako kdyby pracoval? Pokud ano, je nutné toto proplácení sepsat do vnitřního předpisu? A v případě proplácení – musíme evidovat tyto přestávky v docházce? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby (obecně)
Bezpečnostní přestávka
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Evidence pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Přestávky v práci
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Pracovní doba v obchodě
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Spořicí konto pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Otazníky kolem pracovní doby
Evidence pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Změna letního času v roce 2019
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost
Kontrola evidence pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Cestovní náhrady
Mateřská dovolená a čerpání řádné dovolené
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Přestávka v práci
Pracovní doba
Pracovní doba pedagoga
Kouření během pracovní doby
Přestávka v práci
Práce o víkendu
Správná výše týdenní pracovní doby
Hodinová mzda
Přestávky v práci
Stanovení týdenní pracovní doby
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Přestávka v práci
Vyrovnávací období zaměstnance
Písemný rozvrh týdenní pracovní doby
Stanovení pracovní doby
DPP a evidence pracovní doby
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby

Související předpisy

§ 79, 88, 96 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce