Cestovní náhrady

Plné znění otázky

Zaměstnanec - rozvozce zboží, k dispozici má rozvozové vozidlo zaměstnavatele. V pracovní smlouvě je sjednáno konkrétní místo výkonu práce, případně pouze město, pracovní doba rovnoměrně rozvržená do 8 hodin denně. V průběhu dne rozváží zboží nejen v místě výkonu práce, ale i do širokého okolí a po rozvozu se vrací do místa výkonu práce a koná další pracovní činnost. Náleží tomuto zaměstnanci cestovní náhrady?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Doplňkové penzijní spoření
Fond pracovní doby za vyrovnávací období 52 týdnů
Bezúplatné plnění - dary
Cestovní náhrady v rámci jednoho kraje
Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště / místo výkonu práce
Práce z domova - místo výkonu práce
Náhrada za použití soukromého vozidla
Cestovné
Souběh stravenkového paušálu a stravného při pracovní cestě
Automobil zaměstnance pro pracovní cesty
Cestovní náhrady - jednatel, společník, zaměstnanec
Cestovní náhrady u jednatele
Služební automobil a cesta do bydliště
Cestovní příkazy
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Parkovné a cestovní příkaz
Cestovní náhrady
Proplácení služebních jízd soukromými vozidly
Prokázání výdajů za ubytování na pracovní cestě
Paušalizace cestovních náhrad u obchodních zástupců a dalších skupin zaměstnanců
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva

Související články

Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady 2023
Cestovní náhrady 2024
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Daňové aktuality
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Zahraniční pracovní cesty
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce