Příplatky a dohoda o pracovní činnosti

Plné znění otázky

Pokud je se zaměstnancem sjednána v DPČ měsíční odměna s pevně sjednanou týdenní pracovní dobou a státní svátek připadne na jeho plánovanou směnu, kterou tedy z důvodu svátku neodpracuje, tak bude jeho měsíční odměna stejná (nebude krácena) stejně, jako je tomu u pracovních poměrů s měsíční mzdou? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Odměna z dohody o provedení práce
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků

Související otázky a odpovědi

Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Příplatky a dohoda o provedení práce
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
DPP a práce o víkendech
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
DPČ a hodinová mzda
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Průměrný čistý výdělek z DPP
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Mzdové listy
Výpočet průměrného výdělku u DPP s jednorázovou odměnou

Související předpisy

§ 115, 116, 117, 118 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce