Jak doručovat písemnosti z oblasti bezpečnosti práce?

Vydáno: 10 minut čtení

Doručování pracovněprávních písemností patří mezi významná právní jednání v personální činnosti zaměstnavatelů. Podívejme se na některé aktuální problémy a jejich řešení, které při doručování personálních písemností vznikají a jsou upraveny ve schválené novele zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Jedná se i o písemnosti, které jsou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je to např. sdělení zaměstnanci zaměstnavateli o výši náhrady škody za pracovní úraz, výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů, sdělení o výši vynaložených nákladů na léčení, oznámení o výši věcné škody apod.

Jak doručovat písemnosti z oblasti bezpečnosti práce?
JUDr.
Ladislav
Jouza
Jednodušší doručování
Zákoník práce v § 334 až 337 již neukládá zaměstnavateli povinnost, aby některé písemnosti doručoval zaměstnanci do vlastních rukou. Zejména se jedná o právní jednání, kterými se končí pracovní poměr.
Na doručování těchto písemností subsidiárně platí obecná právní úprava doručování obsažená v občanském zákoníku (č. 89/2012 Sb.), která je flexibilnější než právní úprava obsažená v zákoníku práce. Podle § 570 odst. 1 občanského zákoníku právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od ok

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související články

Co přináší novela zákoníku práce
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Novela zákoníku práce v bodech
Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Odměna z dohody o provedení práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doručování písemností
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Doručení výpovědi
Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ
Vyrovnávací období zaměstnance
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Zástupce statutárního orgánu v příspěvkové organizaci
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Sjednání více pracovních poměrů
Výpověď daná zaměstnavatelem
Propuštění zaměstnance
Alkohol na pracovišti
Prodloužení smlouvy na dobu určitou
Pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Pracovní poměr na dobu určitou
Švarc systém
Ukončení pracovní smlouvy