Výpočet dovolené

Plné znění otázky

Zaměstnanec má nepravidelnou pracovní dobu. 28hodinovou týdenní pracovní dobu. Vykonává práci od 18:00 do 06:00. Jeho směna činí 12 hodin práce (+ přestávka). V roce 2021 odpracoval 65 naplánovaných směn, tj. 780 hodin + navíc přesčas o svátek, tj, dalších 12 hodin. Dočasnou pracovní neschopnost měl od 12. 2. do 31. 7., tj zameškal 58 směn, tj. 696 hodin. Nešlo o pracovní úraz ani o nemoc z povolání. Zaměstnavatel má výměru dovolené 4 týdny. Jak mám u tohoto zaměstnance vypočítat dovolenou?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Směna a její maximální délka
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby

Související články

Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dovolená od 1. 1. 2021
Nárok na dovolenou
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená a svátek
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené

Související otázky a odpovědi

Náhradní volno
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Potvrzení o studiu při daňovém zvýhodnění na dítě
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Zápočet SickDay a neplaceného volna
Čerpání dovolené v rozsahu kratším než 1/2 směny
Nárok na dovolenou ve vazbě na změnu letního času
Výpočet dovolené - nepravidelná pracovní doba
Dovolená - nárok za odpracované dny vs. kalendářní rok
Nárok na řádnou dovolenou
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou při čerpání rodičovské dovolené a následně druhá mateřská dovolená
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Výpočet nároku na dovolenou
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Nárok na dovolenou - čerpání dovolené
Čerpání dovolené po peněžité pomoci v mateřství
Nárok na dovolenou
Výpočet nároku na dovolenou
Dovolená v nerovnoměrně rozvržené pracovní době

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce