Harmonogram směn a práce přesčas

Plné znění otázky

Na prodejnách vytváříme prodavačkám harmonogram směn na daný měsíc. Máme vyrovnávací období kalendářní měsíc. Tzn. že pro březen bylo naplánováno při plném úvazku 168 hod. V průběhu měsíce prodavačka onemocní, vím, že bude chybět min. 14 dní a je potřeba její směny vykrýt a nařídit přesčas. Tyto směny navíc, které musím ihned přeplánovat - a budou prací přesčas – mohu, nebo nemohu zapracovat do harmonogramu směn? Vycházím z § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce, kde je uvedeno, že práce přesčas je práce konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Jak má vedoucí předem dát zaměstnancům vědět, že budou mít směny navíc, které budou přesčasem? Pokud to nesmí zapracovat do harmonogramu směn? Nebo mohu přesčasové směny do harmonogramu zapracovat a označit je tam třeba jako „přesčasová směna“?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Konto pracovní doby
Práce přesčas při práci ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu

Související články

Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v obchodě
Sestavujeme rozvrh směn
Náhradní volno za práci přesčas
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Pracovní doba v silniční dopravě
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Spořicí konto pracovní doby
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 2. část
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Změna letního času v roce 2019
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Podíl ve společnosti
Změna bydliště pro účely DPFO
Nerovnoměrný provoz – den pracovního klidu a přesčas
Nepřetržitý provoz
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Nařízení práce přesčas
12hodinové směny
Přesčas a sjednání v pracovní smlouvě 150 hodin
Práce přesčas u zaměstnanců s příplatkem za vedení
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Odmítání práce přesčas a výpověď dle § 52 písm. g)
Dohoda o výkonu práce přesčas nad povolený limit nařízeného rozsahu
Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Práce přesčas do 150 hodin ročně - souhlas zaměstnance
Rozvržení pracovní doby zaměstnance, který vykonává práci převážně v nočních směnách
Práce přesčas
Zákoník práce
Změna pracovní doby
Práce přesčas
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.

Související předpisy

§ 84, 93. 2-4 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce