Outsourcing jako konkurenční výhoda

Vydáno: 4 minuty čtení

Pojem outsourcing, z angl. out (vně) a source (zdroj), je v podstatě „terminus technicus“ pro delegování určité firemní agendy externí společnosti, která za ni zčásti nebo zcela přebírá odpovědnost. Jde tedy o efektivní dělbu práce, která má za cíl soustředit se na oblast podnikání, v níž daná společnosti vyniká, tzv. core business, a zbytek přenechat odborné firmě.

Outsourcing skýtá výhodu zejména malým a středním podnikatelům, kterým pomáhá získat zakázky, k nimž by se jinak nedostali. Dochází tak ke vzájemné symbióze, kdy velká firma pohodlně deleguje, avšak stále dozoruje část své agendy, zatímco malá získá záštitu velké společnosti a významné reference. Konečně ani zákazník si nemá nač stěžovat. Outsourcovaná služba se mu totiž dostane mnohem l

Související dokumenty

Související články

Fluktuace z pohledu současné personalistiky
Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo
Moderní personální management pracuje s progresivními technologiemi
Jak zvládat obtížné jednání na pracovišti
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Nastavení nové personální strategie na počátku roku 2022
Plánování potřeby lidských zdrojů organizace
Fluktuace z pohledu současné personalistiky
Sociální sítě a nábor zaměstnanců
Práce na zkoušku
Talent management
Výběr zaměstnanců
Využití chatbotů v praxi HR
Jak poznat, komu nevěřit
Klíčové kompetence a nároky na práci recruitera v tuzemsku a v zahraničí
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Nástupnictví jako citlivé téma nejen pro samotné zaměstnance
Umělá inteligence, nové technologie a s nimi související vývoj náplně práce zaměstnanců
Pre-employment background screening
Změny v oblasti lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků, 2. část
Správný výběr uchazečů o zaměstnání v období 2.0 - 4.0

Související otázky a odpovědi

OSVČ a zaměstnanec na DPP
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Teambuilding
Kvalifikační dohoda
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Uchování kopií dokladů
Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Rodné listy dětí
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Kamery na pracovišti
Diskriminace v odměňování