Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Plné znění otázky

Jak máme počítat novou lhůtu 3 let u dohledu lékaře na pracovišti, když jsme měli poslední kontrolu - dohled v srpnu 2022? Máme zaměstnance v 1. a 2. kategorii nerizikové a jednoho zaměstnance máme zařazeného do 3. kategorii pro stálou noční práci. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Práce ve svátek
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Příplatky při sedmidenním pracovním týdnu
Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Frekvence lékařských prohlídek
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Pracovnělékařské prohlídky
Školství
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Smluvní lékař - lékařské prohlídky
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Pracovnělékařské prohlídky soudců
Zaměstnávání žáka
Očkování zaměstnance
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Pracovnělékařské služby
DPP - vstupní prohlídka
Periodická lékařská prohlídka u DPP

Související články

Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Lékařské prohlídky žáků a studentů SŠ a VOŠ v souvislosti s praktickou výukou na pracovišti
Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby

Související předpisy

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)